Czym są kryptowaluty? Poznaj podstawy technologii blockchain!

Czym są kryptowaluty? Poznaj podstawy technologii blockchain!

bitcoin graphic what is bitcoin for beginners

W ostatnich latach kryptowaluty stały się zjawiskiem globalnym. Miliony ludzi słyszało o technologii blockchain i Bitcoinie. Niektórzy twierdzą, że kryptowaluty są rewolucją i przyszłością, podczas gdy inni uważają, że to tylko oszustwo. Czym dokładnie są kryptowaluty? Czym jest ta “tajemnicza” technologia blockchain? Dlaczego kryptowaluty występują na ustach całego świata?

Niezależność


Jak sama nazwa wskazuje, kryptowaluty są cyfrowymi walutami, które wykorzystują kryptografię do zabezpieczania transakcji finansowych. Są całkowicie niezależne od banków i rządów. Obecnie ponad 4000 kryptowalut jest notowanych na ponad 7.500 giełdach.

Jeśli strony trzecie nie uczestniczą w transakcjach, w jaki sposób można je zweryfikować? I skąd pochodzi podaż?

Prosta odpowiedź – blockchain


Odpowiedzią jest technologia blockchain, która rewolucjonizuje świat. Jak to działa? Jakie problemy rozwiązuje?

Jak sama nazwa wskazuje, blockchain to łańcuch bloków zawierających informacje. Jest to publiczny rejestr całkowicie otwarty dla wszystkich.
What are cryptocurrencies? Get to know the basics of blockchain technology!
Ogólnie, blockchain jest modelem rozproszonej bazy danych, który działa jak książka do przechowywania i zarządzania transakcjami.
Technologia ta została początkowo zaprojektowana w 1991 roku przez grupę badaczy i pierwotnie miała pomagać oznaczać cyfrowe znaczniki dokumentów.
Nie była powszechnie stosowana, dopóki nie została przyjęta przez osobę używającą anonimowego pseudonimu “Satoshi Nakamoto” w 2009 roku, aby stworzyć najbardziej znaną kryptowalutę: Bitcoin.

Jak działa technologia blockchain?


W blockchain każdy blok zawiera istotne informacje: dane, hash i hash poprzedniego bloku.

Na przykład blockchain Bitcoin przechowuje w danych proste trzy elementy: nazwę nadawcy, odbiorcy i ilość wysłanych pieniędzy.

Hash to termin używany w kryptografii i oznacza wynik funkcji skrótu. Jest to długi zestaw liter i cyfr identyfikujących blok. Możesz porównać hasze z odciskami palców.

Wraz z hashami do poprzednich bloków mechanizm ten skutecznie tworzy łańcuch. Jednak używanie skrótów nie jest wystarczające, aby zapobiec manipulacji. Blockchainy mają tzw. Proof-of-Work. Jest to mechanizm spowalniający tworzenie nowych bloków. W przypadku Bitcoin, obliczenia te trwają około 10 minut.

Zamiast użycia centralnego elementu zarządzania łańcuchem, łańcuchy bloków korzystają z sieci peer-to-peer, do których każdy może się przyłączyć. Gdy ktoś tworzy nowy blok, jest wysyłany do wszystkich osób w sieci. Kiedy ktoś wejdzie do systemu, otrzymuje pełną kopię bloku. W sieciach kryptowalutowych sprawdzaniem poprawności transakcji nazywamy kopaniem kryptowalut.

What are cryptocurrencies? Get to know the basics of blockchain technology!

Blockchain nieustannie ewoluuje. Jedną z najnowszych innowacji jest tworzenie inteligentnych kontraktów. Smart Contract to cyfrowa forma tradycyjnej umowy i stanowi rozwiązanie zapewniające, że wszystkie rodzaje transakcji mogą być korzystne dla wszystkich zainteresowanych stron, niezależnie od poziomu zaufania. Inteligentne kontrakty umożliwiają wykonywanie transakcji możliwych do śledzenia i nieodwracalnych bez udziału stron trzecich.

Technologia Blockchain z pewnością zrewolucjonizuje nasze życie. Wpływa na wiele różnych obszarów i przekształca świat, na przykład zapobiegając praniu brudnych pieniędzy i korupcji.

Większości krajów na całym świecie, blockchain może być z powodzeniem wykorzystywany do włączenia lekarzy, pacjentów, szpitali i firm ubezpieczeniowych do sieci. Pozwala zminimalizować ryzyko oszustw oraz problemu nieuprawnionego dostępu do dyskretnych i anonimowych danych medycznych.

Rewolucja


Kryptowaluty i technologia blockchain to rewolucja. Ich wpływ na obecny i przyszły świat jest niekwestionowany, ponieważ drastycznie zmienią różne gałęzie przemysłu, w tym medycynę, gospodarkę, politykę, prawo i wiele innych. Przy obecnym nastawieniu społeczeństwa, przyszłe innowacje wydają się być raczej kwestią miesięcy niż lat. W niedalekiej przyszłości planujemy opublikować serię artykułów związanych z wpływem technologii blockchain na różne dziedziny życia. Bądźcie czujni!
CoinCasso Team

O Autorze

CoinCasso Team
The whole Team of CoinCasso

Ready to buy crypto?

Create an account and start trading right now.

Get Started!