Newsletter 91 | CoinCasso Exchange
Newsletter 91

Rzym nie został zbudowany w jeden dzień, podobnie jak platforma CoinCasso. A więc oto nasz cotygodniowy newsletter – aby powiadomić naszą społeczność o wynikach pracy naszego zespołu i przedstawić najważniejsze aktualizacje na naszej giełdzie kryptowalut.

Konkursy CoinCasso 

CoinCasso challenges
Konkursy CoinCasso

W tym tygodniu mieliśmy również jeszcze jeden konkurs na naszym kanale Telegram. Zwycięzca z Wietnamu otrzymał 50 USDT na swój portfel CoinCasso. Jeśli chcesz otrzymywać nagrody za proste zadania, śledź nasze kanały w mediach społecznościowych, aby nie przegapić kolejnego konkursu.

facebook.com/coincasso

Nowe filmy na TikTok

CoinCasso TikTok
CoinCasso TikTok

Potrzebujesz świeżego kontentu, który poprawi Ci humor po tym, co działo się na rynku kryptowalut w tym tygodniu? Sprawdź CoinCasso TikTok, gdzie znajdziesz żarty o kryptowalutach i pouczające filmy. Aby uzyskać więcej treści informacyjnych i najnowsze aktualizacje, odwiedź nasze konto na Instagramie.

Kluczowy etap w historii CoinCasso

CoinCasso weekly updates
CoinCasso aktualizacje tygodniowe

Wiecie, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy pracowaliśmy nad czymś wyjątkowym zarówno dla naszego zespołu, jak i użytkowników. Już wkrótce CoinCasso rozpocznie nową historię i nie możemy się doczekać, aby podzielić się z Tobą wszystkimi nowościami i aktualizacjami. Tymczasem chcemy rzucić trochę światła na to, co CoinCasso przygotowywało dla naszej społeczności przez cały ten czas.

Jesteśmy gotowi zaprezentować Ci już teraz nasze nowe portfele z mobilnym, responsywnym wyglądem. Wkrótce na naszej platformie pojawi się więcej ekscytujących aktualizacji funkcjonalnych. Bądź na bieżąco!

 

Coincasso new design
Coincasso nowy design 

Рим не был построен за один день, и платформа CoinCasso тоже. Итак, мы начинаем нашу еженедельную новостную статью – чтобы информировать наше сообщество о результатах работы нашей команды и знакомить с самыми важными обновлениями на нашей платформе.

Конкурсы CoinCasso

CoinCasso challenges
Конкурсы CoinCasso

На этой неделе мы также провели еще один конкурс на нашем канале Telegram. Победитель из Вьетнама получил 50 USDT на свой кошелек CoinCasso. Если вы хотите получать вознаграждения за выполнение простых заданий, следите за нашими каналами в социальных сетях, чтобы не пропустить следующий конкурс.

facebook.com/coincasso

Новые видео на TikTok

CoinCasso TikTok
CoinCasso TikTok

Нужен свежий контент для поднятия настроения после того, что происходило на криптовалютном рынке на этой неделе? Загляните на CoinCasso TikTok, чтобы посмотреть криптовалютные шутки и познавательные видео. Для получения более информативного контента и последних обновлений посетите наш аккаунт в Instagram.

Переломный этап в истории CoinCasso

CoinCasso weekly updates
CoinCasso еженедельные обновления

Вы знаете, что в течение последних нескольких месяцев мы работали над чем-то исключительным как для нашей команды, так и для пользователей. Совсем скоро CoinCasso начнет новую страницу в своей истории, и нам не терпится поделиться с вами всеми новостями и обновлениями. А пока мы хотим пролить свет на то, что мы готовили для нашего сообщества все это время.

И мы готовы показать вам новые кошельки с мобильным отзывчивым дизайном. В ближайшее время на нашей платформе появятся еще более интересные функциональные обновления. Следите за новостями!

 

Coincasso new design
Новый дизайн CoinCasso 

Rome wasn’t built in a day, and neither was the CoinCasso platform. So here goes our weekly newsletter – to notify our community about the results of our team’s work and introduce the most important updates on our crypto exchange. 

CoinCasso challenges

CoinCasso challenges
CoinCasso challenges

This week we also had one more challenge on our Telegram channel. The winner from Vietnam received 50 USDT to their CoinCasso wallet. If you want to receive rewards for simple tasks, follow our social media channels not to miss the next challenge. 

facebook.com/coincasso

New TikTok videos

CoinCasso TikTok
CoinCasso TikTok

Need some fresh content to cheer you up after what’s been happening on the crypto market this week? Check CoinCasso TikTok for cryptocurrency in-jokes and informative videos. For more informative content and the latest updates, visit our Instagram account.

A crucial stage in CoinCasso’s history

CoinCasso weekly updates
CoinCasso weekly updates

You know that during the past few months, we’ve been working on something exceptional for both our team and users. Very soon, CoinCasso will start a new page in its history and we can’t wait to share all the news and updates with you. Meanwhile, we want to shed some light on what Coincasso’s been preparing for our community all this time. 

 

And, we’re ready to show you a sneak peek of our new wallets with mobile responsive design. More exciting functional updates will be shortly available on our platform. Stay tuned! 

 

Coincasso new design
Coincasso new design

Ostatnie posty

What does market cap mean in crypto
MACD trading strategy
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading

Recent Posts

What does market cap mean in crypto
MACD trading strategy
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading

Недавний пост

What does market cap mean in crypto
MACD trading strategy
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading

Son Gönderi

What does market cap mean in crypto
MACD trading strategy
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading

READY TO BUY CRYPTO?
Create an account and start trading right now.

GET STARTED!

Copyright © Coincasso LT UAB 2018-2022