Newsletter 87 | CoinCasso Exchange
Newsletter 87

Najnowsze informacje z CoinCasso są tutaj. Zaczynamy!

CoinCasso: Newsletter 87
CoinCasso: Newsletter 87

70 000 użytkowników

Giełda CoinCasso zaczynała jako mała firma, ale tylko w 2021 roku nasza baza klientów wzrosła 6-krotnie. Jest nas już 70 000! Dziękujemy za wsparcie! Nasza platforma i produkt są zorientowane na klienta, a stały wzrost naszej bazy użytkowników jest najlepszym wskaźnikiem, że robimy wszystko dobrze. CoinCasso docenia każdego członka naszej ogromnej społeczności i stara się zapewnić płynne doświadczenie dla traderów każdego poziomu.

CoinCasso security
Bezpieczeństwo CoinCasso

Ostrzegamy przed oszustami

Ostatnio zauważyliśmy wiele podejrzanych stron internetowych, które wyglądają podobnie do CoinCasso, ale w rzeczywistości są oszustami. Pragniemy przypomnieć, że nasza giełda posiada licencję w Europie i ma tylko jedną oficjalną stronę: https://coincasso.com

Należy pamiętać, że nigdy nie wymagamy od naszych klientów dokonywania jakichkolwiek wpłat lub wysyłania do nas pieniędzy. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej platformy, skontaktuj się z naszym działem wsparcia klienta za pośrednictwem czatu na naszej stronie lub napisz e-mail na adres [email protected]. Mówimy po angielsku, polsku, ukraińsku i rosyjsku.

Pamiętaj, aby chronić się przed oszustami i handlować tylko z wiarygodnymi i bezpiecznymi giełdami, takimi jak CoinCasso – my zadbamy o bezpieczeństwo Twoich kryptowalut.

Последние новости и свежие обновления CoinCasso уже здесь. Поехали!

CoinCasso: Newsletter 87
CoinCasso: Newsletter 87

70 000 пользователей

Биржа CoinCasso стартовала как небольшая компания, но только за 2021 год наша база пользователей выросла в 6 раз. И нас уже 70 000! Спасибо за вашу поддержку! Наша платформа и продукт ориентированы на клиента, и постоянный рост нашей базы пользователей – лучший показатель того, что мы все делаем правильно. CoinCasso ценит каждого члена нашего обширного сообщества и стремится обеспечить удобство работы с криптовалютами для трейдеров всех уровней.

CoinCasso security
Безопасность CoinCasso 

Остерегайтесь мошенников

В последнее время мы столкнулись с множеством подозрительных сайтов, которые внешне похожи на CoinCasso, но на самом деле являются мошенническими. Мы хотим напомнить вам, что наша биржа имеет европейскую лицензию и только один официальный сайт: https://coincasso.com

Напоминаем, что мы никогда не призываем наших клиентов делать какие-либо депозиты или переводить нам деньги. Если у вас возникли вопросы о нашей платформе, свяжитесь с нашей службой поддержки через чат на нашем сайте или напишите электронное письмо по адресу [email protected]. Мы говорим на английском, польском, украинском и русском языках.

Обязательно ограждайте себя от мошенников и аферистов и торгуйте только на надежных и безопасных биржах, таких как CoinCasso – мы позаботимся о вашей безопасности.

Your CoinCasso latest news and fresh updates are here. Let’s go!

CoinCasso: Newsletter 87
CoinCasso: Newsletter 87

70 000 users

CoinCasso started as a small company but our user base has grown by 6 times in 2021 alone. And there are already 70,000 of us! Thank you for your support! Our platform and product are customer-driven, and the constant growth of our user base is the best indicator that we’re doing everything right. CoinCasso appreciates every member of our vast community and strives to provide a smooth crypto experience for traders of all levels.

CoinCasso security
CoinCasso security

Scammers alert

Recently we’ve come across many suspicious websites that look like CoinCasso but, in fact, are fraudsters. We want to remind you that our exchange is licensed in Europe and has only one official website: https://coincasso.com

Remember that we never ask our clients to make any deposits or send money to us. If you have any questions about our trading platform, contact our support team via chat on our website or write an email to [email protected]. We speak English, Polish, Ukrainian, and Russian.  

Make sure to protect yourself from fraudsters and scammers and trade only with reliable and secure exchanges like CoinCasso – we will take care of your crypto safety. 

Ostatnie posty

What does market cap mean in crypto
MACD trading strategy
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading

Recent Posts

What does market cap mean in crypto
MACD trading strategy
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading

Недавний пост

What does market cap mean in crypto
MACD trading strategy
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading

Son Gönderi

What does market cap mean in crypto
MACD trading strategy
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading

READY TO BUY CRYPTO?
Create an account and start trading right now.

GET STARTED!

Copyright © Coincasso LT UAB 2018-2022