Co to jest poślizg cenowy w kryptowalutach? | CoinCasso Exchange
What is slippage in crypto?

Poślizg cenowy to różnica w cenie pomiędzy momentem wejścia ordera na rynek a momentem jego realizacji. Poślizg cenowy występuje na rynkach różnych aktywów, w tym wiodących aktywów cyfrowych – kryptowalut. Taka różnica cen zazwyczaj oznacza, że inwestorzy tracą pieniądze, ponieważ kwoty kupna lub sprzedaży uległy znacznej zmianie do czasu zakończenia transakcji.

W dzisiejszym artykule na blogu CoinCasso omówimy czym jest poślizg cenowy, kiedy występuje i jak inwestor może go uniknąć podczas handlu.

Co to jest poślizg cenowy w krypto? Definicja

Poślizg cenowy ma miejsce wtedy, gdy faktyczna cena, którą otrzymują inwestorzy, różni się od tej, którą oni oczekiwali. Zjawisko to jest niezwykle ważne dla traderów, ponieważ ceny monet są dynamiczne.

What is slippage in crypto
Co to jest poślizg cenowy w krypto

Kiedy występuje poślizg cenowy?

Aby sprzedać lub kupić kryptowalutę, traderzy muszą utworzyć ordery typu market lub limit. Pierwsze z nich mają większe szanse na szybszą realizację, ponieważ handel odbywa się po najlepszej aktualnie dostępnej cenie rynkowej. W przeciwieństwie do zleceń z limitem ceny, zlecenie rynkowe nie ma ograniczeń co do ceny kupna lub sprzedaży. Dlatego też wyniki transakcji ze zleceniami rynkowymi mogą być całkowicie nieprzewidywalne, jeśli ceny gwałtownie wzrosną lub spadną. W przypadku zlecenia typu limit, transakcja jest realizowana tylko w wybranym zakresie cenowym. Z jednej strony jest to bardziej bezpieczne rozwiązanie. Z drugiej strony, istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że zlecenie z limitem ceny zostanie zrealizowane, zwłaszcza jeśli handlujesz niepopularną monetą.

Poślizg cenowy występuje wtedy, gdy ostateczna cena transakcji różni się od oczekiwanej przez inwestora. Może to mieć miejsce zarówno w przypadku zarabiania, jak i tracenia pieniędzy po zrealizowaniu zlecenia. Przykład: inwestor chciał kupić monetę po cenie 1000$, przy czym cena limitu wynosiła 1500$. Transakcja została zakończona dopiero wtedy, gdy wartość monety osiągnęła poziom 1300$. W związku z tym poślizg w tym przypadku wynosi 300$. Dwa główne czynniki, które zwiększają poślizg cenowy to zmienność i płynność.

Tolerancja poślizgu cenowego

Jest to funkcja platformy, która pozwala na realizację zleceń z wypełnionym maksymalnym i minimalnym procentem poślizgu cenowego. Przykładowo, na niektórych platformach wymiany można ustawić tolerancję poślizgu. W przypadku takich wstępnie ustawionych limitów, transakcja nie zostanie zrealizowana, jeśli wartość procentowa poślizgu będzie wyższa lub niższa. Mówiąc prościej, takie ramy zapobiegają utracie pieniędzy przez inwestora, jeśli poślizg jest ujemny.

Poślizg cenowy w krypto – pozytywny czy negatywny?

Positive slippage vs negative slippage
Pozytywny poślizg vs negatywny poślizg

Poślizg cenowy nie musi oznaczać utraty pieniędzy. Istnieją dwa rodzaje poślizgu: pozytywny i negatywny.

  • Poślizg pozytywny
    Niewątpliwie jest to korzystny wynik dla każdego zlecenia. Jeśli przed wynikami poślizgu widzisz +, gratulacje, osiągnąłeś zysk.
  • Poślizg negatywny
    Ten wynik jest mniej korzystny – w tym przypadku inwestorzy tracą środki.

FAQ

Kiedy występuje poślizg cenowy?

Definicja poślizgu w kryptowalutach jest następująca: poślizg występuje wtedy, gdy oczekiwana cena zlecenia zmienia się przed jego realizacją. Zjawisko to nie jest rzadkością w przypadku kryptowalut, ponieważ te aktywa cyfrowe charakteryzują się dużą zmiennością (na przykład Bitcoin). Ze względu na dużą zmienność wartość niektórych monet rośnie i spada wiele razy w ciągu dnia, co z kolei wpływa na ceny, po jakich realizowane są zlecenia.

Jak kontrolować poślizg cenowy podczas handlu kryptowalutami?

Zmienność kryptowalut oznacza, że prawie niemożliwe jest przewidzenie wzrostów i spadków cen monet, a każdy inwestor musi zaakceptować ten fakt przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji. Nic dziwnego, że poślizg może odwrócić losy zarówno dużych, jak i mniejszych inwestorów. Niestety, nie ma sposobów na kontrolowanie poślizgu lub zapobieganie mu w momencie jego wystąpienia. Można jednak skorzystać z pewnych narzędzi, aby ograniczyć poślizg i zminimalizować ryzyko. Niektóre duże giełdy kryptowalutowe wyświetlają ostrzeżenia zaczynające się od 2% poślizgu. Użytkownik może na przykład ręcznie wprowadzić minimalne i maksymalne wartości procentowe poślizgu dla danej transakcji. Ta funkcja nazywana jest tolerancją poślizgu. W ten sposób nie możesz stracić ani zyskać więcej niż, powiedzmy, 10% (jeśli taki procent wybrałeś).

Jak uniknąć poślizgów w kryptowalutach?

Niewiele można tu zrobić, ponieważ poślizgi występują z powodu wysokiej zmienności na rynku kryptowalut. Aby uchronić się przed gwałtownymi zmianami cen, lepiej zdecydować się na zlecenia z limitem ceny niż zlecenia rynkowe. Bez wątpienia, zlecenie rynkowe może wydawać się bezpieczniejsze, ponieważ na pewno zostanie zrealizowane. Natomiast w przypadku zlecenia z limitem ceny można określić maksymalną cenę, po której inwestor jest gotowy kupować i sprzedawać. W rezultacie, niezależnie od tego, jaki będzie ruch cen, użytkownik będzie bezpieczny w ramach wybranych limitów.

Ostatnie posty

What does market cap mean in crypto
MACD trading strategy
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading

Recent Posts

What does market cap mean in crypto
MACD trading strategy
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading

Недавний пост

What does market cap mean in crypto
MACD trading strategy
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading

Son Gönderi

What does market cap mean in crypto
MACD trading strategy
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading

READY TO BUY CRYPTO?
Create an account and start trading right now.

GET STARTED!

Copyright © Coincasso LT UAB 2018-2022