Akademia Blockchain – wskaźniki analizy technicznej | CoinCasso Exchange

Witajcie w kolejnej części Blockchain Academy! W naszym ostatnim artykule wprowadziliśmy Was w świat analizy technicznej, czyli metody wykorzystywanej przez traderów bazującej na przeszłych fluktuacjach cenowych. Wyjaśniliśmy, że jednymi z najbardziej przydatnych narzędzi w analizie technicznej są wskaźniki. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu i przedstawimy najpopularniejsze wskaźniki wykorzystywane współcześnie przez traderów. Jeśli chcecie zacząć zarabiać na tradingu i wiedzieć, kiedy kupować lub sprzedawać, ten artykuł jest dla Was.

Trzy rodzaje

Zacznijmy od tego, że wyróżniamy trzy rodzaje wskaźników analizy technicznej. Są to oscylatory, wskaźniki trendów i wskaźniki wolumenu. Dzięki oscylatorom możecie oszacować, czy wystąpi ekstremum cenowe – np. lokalne maksimum lub minimum. Wskaźniki trendów mogą Wam pomóc zasygnalizować, czy mamy do czynienia z tendencją na rynku, oraz jaki ten trend ma kierunek i siłę. Jeśli na przykład wskaźnik pokazuje, że nastąpi trend wzrostowy, jest to dobry moment na kupno – oczywiście jeśli dysponujecie odpowiednim budżetem. Ostatnim typem wskaźników są wskaźniki wolumenu. Biorą one pod uwagę wolumen, uwzględniają skomplikowane wzory matematyczne i potwierdzają możliwe sygnały, które otrzymaliśmy z innych technik.

Średnia krocząca

Najbardziej podstawowym wskaźnikiem trendu jest prosta średnia krocząca (ang. Simple Moving Average), bazująca na przeszłych cenach. Na wykresie jest zobrazowana jako linia. Jak wyliczyć tę linię? To bardzo proste: załóżmy, że chcecie obliczyć jeden punkt średniej kroczącej, na przykład z ostatnich siedmiu dni. Wówczas dodajecie ceny (możecie wziąć pod uwagę np. ceny zamknięcia, otwarcia, minimalną lub maksymalną) z każdego z tych siedmiu dni i dzielicie przez siedem. Gdy chcecie obliczyć kolejny punkt, dodajecie najnowszy dzień i usuwacie najstarszą wartość, dlatego też taka średnią nazywana jest ruchomą. Na wykresie możemy połączyć wszystkie punkty, a powstała linia będzie prostą średnią kroczącą.
technical analysis

Niebieska linia na wykresie to prosta średnia krocząca.

Zauważcie, że prosta średnia krocząca bierze pod uwagę wartości w sposób równy – niezależnie od tego, czy wartość jest najnowsza czy najstarsza, ma ona taką samą wagę, a więc takie samo znaczenie. Istnieje wiele rodzajów średni kroczących, w tym artykule oprócz prostej średniej kroczącej będziemy brać także pod uwagę tzw. ważoną średnią krocząca, która nadaje większa ważność ostatnim (najnowszym) wartościom. Chociaż zarówno prosta jak i ważona średnia krocząca są bardzo popularne wśród traderów, ta druga lepiej reaguje na nagłe zmiany na rynku, w tym na fluktuacje cenowe i odwrócenia trendów. Ważona średnia krocząca jest bardziej przydatna traderom skupionym na krótkoterminowych celach. To istotne, by wybrać taką metodę, która najbardziej Wam odpowiada.

Zastosowanie średnich kroczących

Wznosząca średnia krocząca oznacza trend wzrostowy i odwrotnie, spadająca średnia krocząca oznacza trend spadkowy. Jeśli więc średnia idzie w górę jest dobry moment na kupno, a gdy idzie w dół – na sprzedaż. Jednak warto pamiętać o tym, że średnia krocząca sama w sobie nie jest wskaźnikiem bardzo rzetelnym, o wiele lepiej używać jej w kombinacjach i jest wykorzystywana jako dodatek w wielu innych wskaźnikach.

Zanim wspomnimy o innych wskaźnikach, warto dodać, że średnie kroczące bazują na przeszłych cenach i mamy tu do czynienia z pewnymi opóźnieniami (ang. lag). Im więcej danych, tym większe opóźnienie. Na przykład średnia krocząca z ostatnich 50 dni będzie wolniej odpowiadała na zachowania rynku niż taka, która została obliczona z ostatnich 5 dni. Wynika to po prostu z tego, że nowe dane będą miały mniejszy wpływ na końcowy wynik. Oczywiście, nie musisz obliczać średnich z ostatnich X dni, może być to równie dobrze średnia np. z ostatnich 20 godzin.

Jeśli dwie średnie kroczące przecinają się, z reguły wskazuje to na odwrócenie trendu, a więc dobry moment na kupno / sprzedaż. Kiedy średnia wolniejsza przecina z góry średnię szybszą, jest to oznaka rozpoczęcia trendu wzrostowego, warto zatem kupować. Odwrotnie, kiedy średnia wolniejsza przecina z dołu średnię szybszą, jest to oznaka trendu spadkowego i warto wtedy sprzedawać.

Wskaźnik MACD

Jednym z najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej, który wykorzystuje średnie kroczące jest tzw. MACD, z angielskiego Moving Average Convergence Divergence (Zbieżność i Rozbieżność średnich kroczących). Teraz wyjaśnimy zwięźle, jak działa ten wskaźnik.

MACD składa się z 3 elementów: linii MACD, linii sygnału i histogramu MACD.
technical analysis

Linia MACD (niebieska) jest tworzona jako różnica dwóch ważonych średnich kroczących. Linia MACD jest później wykorzystana do obliczenia kolejnej ważonej średniej kroczącej, która jest reprezentowana przez linię sygnału (linia czerwona). Histogram MACD odzwierciedla różnicę pomiędzy linią MACD a linią sygnału. To graficzna reprezentacja zbieżności i rozbieżności pomiędzy tymi dwiema liniami. Jeśli histogram pokazuje pozytywną wartość oznacza to więc, że linia MACD znajduje się powyżej linii sygnału. Histogram wraz z pozostałymi dwiema liniami fluktuuje powyżej i poniżej linii środkowej, zwanej również linią zerową.

Linia MACD pomaga zobaczyć, z jakim trendem mamy do czynienia – czy wzrostowym, czy też spadkowym. Dodatnia wartość linii MACD sugeruje, że może nastąpić trend wzrostowy, a ujemna – spadkowy. Gdy linia sygnału i linia MACD krzyżują się, zazwyczaj jest to sygnał odwrócenia trendu.

Jak sama nazwa wskazuje, MACD bada zbieżności i rozbieżności pomiędzy średnimi kroczącymi. Jeżeli linie zbliżają się do siebie mamy do czynienia ze zbieżnością, w przeciwnym wypadku z rozbieżnością. Najbardziej jednak warto patrzeć na tzw. crossovery, czyli sytuacje, kiedy linia MACD przecina się z linią sygnału, bądź też linią środkową (zerową).

Gdy linia MACD przekroczy w górę linię sygnału, traderzy odbierają to często jako dobry moment na zakup (tzw. Punkt wejścia). Z drugiej strony, jeśli linia MACD przejdzie poniżej linii sygnału, to wskazuje na dobry moment na sprzedaż (tzw. Punkt wyjścia).
technical analysis
Na wykresie mamy zaznaczone kolorem czerwonym wskaźnik trendu spadkowego, gdy linia MACD przechodzi poniżej linii sygnału i kolorem zielonym wskaźnik trendu wzrostowego, gdy linia MACD przechodzi ponad linię sygnału.

Analiza techniczna to bardzo szeroki temat i zdajemy sobie sprawę, że nie wszystko musi być dla Was od razu zrozumiałe. W planach mamy kolejne artykuły z cyklu Blockchain Academy – zostańcie z nami!

Ostatnie posty

What does market cap mean in crypto
MACD trading strategy
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading

Recent Posts

What does market cap mean in crypto
MACD trading strategy
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading

Недавний пост

What does market cap mean in crypto
MACD trading strategy
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading

Son Gönderi

What does market cap mean in crypto
MACD trading strategy
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading

READY TO BUY CRYPTO?
Create an account and start trading right now.

GET STARTED!

Copyright © Coincasso LT UAB 2018-2022