325 MILIONÓW NOWYCH UŻYTKOWNIKÓW – Krypo News [24 czerwca 2020] | CoinCasso Exchange

W dzisiejszym artykule porozmawiamy o tym, że ostatnim razem kiedy Bitcoin był tak stabilny, jego wartość nagle wzrosła o 2000 dolarów. Następnie przejdziemy do Vanguard i tego jak badali swoje cyfrowe papiery wartościowe w 40 minut, oraz o tym, że jest bardzo możliwe, że będzie można kupić Bitcoin na PayPal i Venmo.

Jeśli nie przepadasz za czytaniem artykułów mamy 2 inne formaty dla Ciebie:
Podcast:

Wideo na YouTubie:

Ceny krypto:

Bitcoin kosztuje $9,648.64, wzrost o 0.18%.
Ethereum kosztuje $247.68 wzrost o 2.31%.
EOS kosztuje $2.58 wzrost o 0.46%
Litecoin kosztuje $44.42 wzrost o 0.94%
XRP kosztuje $0.189726 wzrost o 0.48%

ANALIZA TECHNICZNA BITCOINA

Spójrzmy na jednodniowy wykres Bitcoina i przejdźmy do analizy.
Cena Bitcoina po raz kolejny napotkała opór na wartości $9,300. Stało się tak już 55 razy.
bitcoin technical analysis

Kiedy tylko BTC wydostał się ze znacznego spadku, zaczął balansować wzdłuż bariery 9 300 dolarów, co było niesamowicie nudne. Jednak dwa dni temu mogliśmy obserwować skok na poziom 9 800 dolarów. Cena ta wymagała korekty i założyłem, że pójdzie o 50% w dół, by potem znów wspiąć się do góry.

Spójrzmy teraz na wskaźnik EMA, który jest moim ulubionym.
bitcoin technical analysis

Obecnie żadna strategia inwestycyjna lub wskaźnik nie jest w 100% trafna, jednak statystycznie ta jest dokładna na 80%

Krypto z największym wolumenem

bitoin 24 h volume compared

TOP CRYPTOCURRENCY NEWS ARTICLES

Ostatnio gdy zmienność Bitcoina była tak niska, był on na rajdzie o 2 tysiące dolarów

The Last Time Volatility Was This Low Bitcoin Went On to Rally by $2K

Bitcoin już piąty tydzień utrzymuje podobną wartość. Taka sytuacja miała miejsce w październiku 2019, przed nagłym rajdem o $2,350 dolarów.

Podczas gdy kryptowaluta skoczyła o ponad 4% w ciągu ostatnich 24 godzin, ceny nadal pozostają uwięzione pomiędzy 9 000 a 10 000 dolarów. W rzeczywistości, według Indeksu cen Bitcoinów CoinDesk, najlepsza kryptowaluta według wartości rynkowej spędziła większą część ostatnich dwóch miesięcy na handlu w tym wąskim przedziale.

Ze względu na utrzymujący się brak wyraźnych tendencji kierunkowych, pasma Bollingera, wskaźnik zmienności cen, spadł do 0,08, czyli najniższego poziomu od połowy października 2019 roku.

Pasma Bollingera są umieszczone dwa odchylenia standardowe powyżej i poniżej 20-dniowej średniej ruchomej ceny. W międzyczasie, szerokość wstęgi Bollingera jest obliczana poprzez podzielenie rozstrzału pomiędzy wstęgami zmienności przez 20-dniową średnią ruchomą.
volatility bands by the 20-day MA

Źródło: TradingView
 

Bitcoin był świadkiem wojny pomiędzy trendem byka i niedźwiedzia na poziomie od 7 700 do 8 600 dolarów przez ponad trzy tygodnie, począwszy od 26 września 2019 r. Wraz ze spadkiem zmienności, pasmo Bollingera spadło do 0,08 w dniu 17 października.

Zgodnie z teorią analizy technicznej, przedłużający się okres konsolidacji niskiej zmienności często toruje drogę do dużego ruchu w obu kierunkach. To właśnie stało się w cztery dni po 17 października. Kryptowaluta spadła nieznacznie z 8000 dolarów do 7 300 dolarów w dniach 22-23 października, by gwałtownie wzrosnąć do 10 350 dolarów 26 października. Zasadniczo, ceny wzrosły o 2 350 dolarów w ciągu dziewięciu dni po spadku wskaźnika zmienności do 0,08.

W ciągu ostatnich dwóch lat miało miejsce kilka przypadków, w których odczyt na wskaźniku szerokości pasma poniżej 0,10 oznaczał nagłą eksplozję zmienności.

 explosion in volatility

Źródło: TradingView
 

Nagły wzrost cen, który nastąpił na początku stycznia 2020 r. i w kwietniu 2019 r., poprzedzony był spadkiem przepustowości do poniżej 0,10.

Należy oczywiście zauważyć, że przedłużająca się konsolidacja zapowiada jedynie duże posunięcia i nie przesądza o ostatecznym kierunku wzrostu cen. W przeszłości taka sytuacja kończyła się również spadkami cen.

ultimate direction of prices

Źródło: TradingView
 

Tak więc, tak jak pokazuje historia, Bitcoin może wyłamać się z tego trendu w ciągu najbliższych kilku dni.

Na tradycyjnych rynkach, handlowcy opcji często obstawiają obie strony w przetargu, aby skorzystać z nadchodzącego silnego ruchu, na chwilowo nudnym kursie. Polega na kupowaniu sprzedawaniu w tym samym okresie czasu, aby zyskać niezależnie od wzrostu lub spadku cen. Goldman Sachs, na przykład, często stosuje tę strategię, gdy zmienność akcji jest niska.

Podczas gdy przyszły kierunek cen jest niepewny, banki centralne podejmują bezprecedensowe kroki, aby przeciwdziałać recesji spowodowanej koronawirusem za pomocą ogromnych pakietów stymulacyjnych, może to wpłynąć pozytywnie na trend byka.

Ponadto dane pokazują, że inwestorzy czekają na nadchodzący rajd kryptowalut by zainwestować trochę swoich aktywów.

Vanguard rozliczył swoje cyfrowe papiery wartościowe zabezpieczone aktywami w ciągu 40 minut.

Vanguard Ran Its Digital Asset-Backed Securities Pilot in 40 Minutes

Pełny okres ważności cyfrowych papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (ABS) na łańcuchu blokowym może być rozliczony w ciągu 40 minut w porównaniu z 10-14 dniami, które zajęłoby to w przypadku badania ich na papierze.

Był to wynik pilotażowego projektu ujawnionego po raz pierwszy 11 czerwca przez giganta funduszy inwestycyjnych Vanguard we współpracy z firmami Symbiont, Citi, BNY Mellon, State Street i nienazwanym emitentem papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami.

Cel projektu: sprawdzenie, czy można uprościć wieloletnią praktykę Wall Street przepakowywania długu kontraktowego – czy to kredytów samochodowych, hipotecznych, czy też długu z tytułu kart kredytowych – na obligacje sprzedawane inwestorom, tzw. sekurytyzację.

“Nadrzędnym celem jest uczynienie samochodu bardziej przystępnym cenowo dla większej liczby osób” – powiedział w wywiadzie Warren Pennington, szef Vanguard’s Investment Management FinTech Strategies Group, CoinDesk. “Dać emitentom ABS więcej płynności, aby mogli reinwestować w swoją działalność, w kredyty na nowe samochody i pomóc uczynić rynek samochodów bardziej efektywnym”.

Podczas gdy projekt pilotażowy nie wiązał się z realną transakcją, Vanguard nadzorowała proces, który obejmował kilka ruchomych części: pakowanie kredytów samochodowych w podmiot specjalnego przeznaczenia, w którym są one przechowywane, ustalanie cen przez wiele różnych stron i bank inwestycyjny, współpracę z powiernikiem, który opiekuje się podmiotem i powiernikiem, który przechowuje aktywa oraz dostarczanie informacji inwestorom, którzy chcą kupić lub sprzedać na podstawie tych informacji.

Jazda próbna
W realnej transakcji emitent papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami ustaliłby, w jaki sposób rozliczać kredyty w oparciu o szczegóły dotyczące poziomu kredytu oraz współpracować z bankami inwestycyjnymi w zakresie tymczasowego i stałego finansowania. Prawnicy musieliby również nadzorować tworzenie tego podmiotu.

“Na każdym kroku jest to rozliczane przez ludzi, jest podzielone na bardzo małe części”, powiedział Pennington. “Po drodze następuje utrata informacji. Inwestorzy chcieliby znać tak wiele szczegółów o ABS, ile mogą.”
Smith powiedział, że Citibank działał jako bank inwestycyjny, biorąc emisję i dystrybucję bezpośrednio do inwestora, którym był Vanguard. Depozytariusze w ramach programu pilotażowego, BNY Mellon i State Street, pozwolili na samodzielną realizację inteligentnych kontraktów i zastosowali podejście oparte na wielu podpisach w celu potwierdzenia przeniesienia instrumentu. Każda z instytucji finansowych prowadziła również węzeł w łańcuchu blokowym Zgromadzenia Symbiont w celu zapewnienia konsensusu.

Ogólnie rzecz biorąc, faza pierwsza projektu pilotażowego obejmowała stworzenie nowej, cyfrowej emisji papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami i rejestrowanie całego cyklu życia zabezpieczenia. Symbiont nie symbolizuje papierów wartościowych; skupia się raczej na emisji papierów wartościowych, które są rodzime dla łańcucha blokowego.

Kiedy następny emitent ABS, z którym Symbiont jest zintegrowany, będzie gotowy do emisji papieru wartościowego, firma planuje rozpocząć produkcję wraz z produktem, powiedział prezes Symbiont, Mark Smith.
“Czynnikiem ograniczającym w tym momencie jest kadencja emitenta” – powiedział. “Ten konkretny emitent może nie mieć kolejnej emisji w tym roku. Mamy innych emitentów w przygotowaniu, a tempo, w jakim możemy ich wprowadzić i być w stanie dokonać transakcji na żywo, będzie zależał od ich możliwości”.

Podczas gdy Vanguard jest jednym z głównych zarządzających aktywami współpracującym z Symbiontem, Smith nie mógł skomentować, czy to gigant funduszu inwestycyjnego, czy inna instytucja finansowa będzie prowadzić transakcje na żywo.

Kontynuacja Symbionta
Poczynając od emisji ABS, Vanguard może skierować swoje działania na rynki pozagiełdowe, a także ostatecznie pracować nad przyszłością pożyczek cyfrowych, powiedział Pennington.

“Jest szansa, aby rozszerzyć to do powstania rzeczywistego kredytu”, powiedział. “Następnie jest to kwestia zebrania cyfrowych pożyczek i stworzenia z nich podmiotu.”

Vanguard współpracuje z Symbiontem od 2016 roku i po raz pierwszy wprowadził blokadę montażową startup’u do produkcji w lutym 2019 roku w projekcie dystrybucji danych dla pasywnego zrównoważenia indeksu, powiedział Smith. (Assembly jest zasilany przez algorytm zgody BFT-SMART, rozwiązanie, które według firmy jest bardziej prywatne i ma szybszy czas transakcji niż łańcuch blokowy Bitcoin). Projekt pozwala na natychmiastowe przenoszenie danych indeksowych pomiędzy dostawcami indeksów a uczestnikami rynku.

Symbiont rozwija również platformę handlową z Vanguard w celu obniżenia kosztów transakcyjnych dla rynku walutowego o wartości 6 bilionów dolarów. (Cyfrowy program pilotażowy ABS był pierwszym projektem, w którym Symbiont współpracował z State Street, bankiem powierniczym, który obecnie prowadzi badania nad cyfrowym przechowywaniem aktywów, ale przestawić się na reinstalację zaplecza z technologią księgi rozproszonej).

W cyfrowym programie pilotażowym ABS, uczestnicy dokonali “emisji cieni” prawdziwego zabezpieczenia aktywów, powiedział Smith.

W przeszłości, przed ogłoszonym w tym miesiącu pilotażem, Vanguard już stworzył cyfrowe ABS na łańcuchu blokowym i przesyłał pieniądze pomiędzy członkami łańcucha.

PayPal przepycha zasady FATF i wyolbrzymia obawy związane z Librą

PayPal’s Push, FATF’s Rules and ‘Overstated’ Libra Fears

Wczoraj okazało się, że kryptowaluty mogą pojawić się w systemach PayPal i Venmo. Jeżeli to się uda, 325 milionów użytkowników będą mogły kupować i sprzedawać krypto.

“Jeżeli tak się stanie, ma to potencjał, aby przyciągnąć największą falę nowych ludzi do społeczności krypto”, powiedział Mati Greenspan, założyciel Quantum Economics, Blockchain Bites.

To ciekawy moment na rozważenie możliwości wprowadzenia bezpośredniej sprzedaży krypto, co mogłoby nastąpić w ciągu trzech miesięcy.

W obliczu zawirowań na rynku wywołanych przez COVID, krypto wyłoniło się jako stosunkowo bezpieczna inwestycja. Jak donosi CoinDesk First Mover, firma crypto śledziła tradycyjne aktywa, takie jak S&P 500, do tej pory odnotowała około 30%-owy wzrost. Te wyniki w globalnej rutynie doprowadziły analityków JPMorgan do wniosku, że krypto to dobra inwestycja.

Co więcej, w związku z światowym lockdownem giełdy kryptograficzne, aplikacje płatnicze i usługi przekazów pieniężnych cieszą się rosnącą popularnością.

Greenspan twierdzi, że teraz kiedy ograniczenia zostały już zdjęte nie ma sensu dalej bojkotować Bitcoina. Dodaje, że równie dobrze można dorobić kilka dolców w drodze do domu.

Pozostało kilka pytań. “Czekam, żeby zobaczyć, jak to dalej pójdzie.” mówi Ouriel Ohayon, dyrektor generalny ZenGo, do Blockchain Bites. “Czy PayPal da klientom kontrolę nad przenoszeniem ich kryptowalut poza PayPal? Czy ich model opłat będzie przyjazny? Czy będą mieli szeroki wybór aktywów kryptograficznych do kupna i sprzedaży?”

Być może najważniejsze jest to, czy sukces Bitcoin’a doprowadzi do upadku PayPal’a.

“Możemy tylko założyć, że powodem, dla którego tego nie zrobili do tej pory, jest fakt, że Bitcoin ma potencjał, by uczynić ich usługi bezużytecznymi.”

Powiązane artykuły:
The Last Time Volatility Was This Low Bitcoin Went On to Rally by $2K
Vanguard Ran Its Digital Asset-Backed Securities Pilot in 40 Minutes
PayPal’s Push, FATF’s Rules and ‘Overstated’ Libra Fears

Ostatnie posty

What does market cap mean in crypto
MACD trading strategy
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading

Recent Posts

What does market cap mean in crypto
MACD trading strategy
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading

Недавний пост

What does market cap mean in crypto
MACD trading strategy
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading

Son Gönderi

What does market cap mean in crypto
MACD trading strategy
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading

READY TO BUY CRYPTO?
Create an account and start trading right now.

GET STARTED!

Copyright © Coincasso LT UAB 2018-2022